Bronius Bislys

Gimimas ir krikštas
Vedybos
Mirimas
Vaikai
Gyvenimo istorijos (mokslai, darbai, laisvalaikis)

Gimimas ir krikštas

Gimimo data: visą laiką švęsdavo liepos 3, bet vokiečiai turbūt 1942 m. surašyme teisingai užrašė 1925.12.13 (pase netesingai 1927 po bandymo pakeisti dėl šaukimo į II pas. karą), pagal Nijolę - 1925.12.26
Gimimo vieta: gal Alaušų km.

Tėtis: Petras Bislys
Mama: Ona Musteikytė (Bislienė)

Civilinės gimimo registracijos data: nežinoma
Civilinės gimimo registracijos vieta: nežinoma
Civilinis vardas: gal tas pats

Krikšto data: nežinoma
Krikšto vieta: nežinoma
Krikšto vardas: nežinoma
Krikšto tėtis: nežinomas
Krikšto mama: nežinoma


Vedybos

Žmona: Vitalija Raslanaitė (Bislienė)
Vestuvių data: 1947.08.23
po karo, susipažino aiškindamasis Biliūnų šeimos sudeginimą ir savo peršovimą
Vestuvių vieta: Utena, M.Melnikaitės 5 (dabar Maironio g.)
Gyvenamoji vieta po vestuvių: Utena, namukas prie pašto

Bažnytinis sakramentas - su Albinais kažkur Kaune Žaliakalnio rajone bažnyčio, Albinai buvo liudininkai

Sutvirtinimo sakramento data: nežinoma
Sutvirtinimo sakramento vieta: nežinoma
Sutvirtinimo sakramento vardas: nežinomas


Mirimas

Mirties data: 1980.07.03/04
Mirties vieta: Utena
Palaidojimo vieta: senosios Utenos kapinės
Mirties priežastis: gal plaučių vėžys (???)

Vaikai


Gyvenimo istorijos

Krikštyjimai:

Mokymosi įstaigos:

Raštingumas/kalbos:

Darbovietės:


Viešos pareigos/dalyvavimas organizacijose: nežinoma

Gyvenimo istorijos: nežinoma

Aplankytos šalys/kelionės: dalis TSRS

Dalyvavimas karuose: tarnavo II pas. kare - TSRS pusėje, gal Lietuvos šauktinių padaliniuose, nes nespėjo pasikeisti dokumentų; turėjo ??? rangą, dalyvavo ??? mūšiuose, buvo sužeistas, amputuota dešinė ranka