Anelė Kučinskaitė (Ulevičienė)

Gimimas ir krikštas
Vedybos
Mirimas
Vaikai
Gyvenimo istorijos

Gimimas ir krikštas

Gimimo data: 1911.10.25
Gimimo vieta: Radeikių km.
Tarsi viena iš dvynukių, antra iš karto mirė

Tėtis: Liudvikas Kučinskas
Mama: Veronika Musteikaitė (Kučinskienė)

Krikšto data: nežinoma
Krikšto vieta: Utenos bažn.
Krikšto vardas: nežinomas
Krikšto tėtis: nežinoma
Krikšto mama: nežinoma


Vedybos

Žmona: Norbertas Ulevičius (jaunesnysis)
Vestuvių data: 1936.06.17
Vestuvių vieta: Spitrėnų bažn.; ?Radeikių km.
Gyvenamoji vieta po vestuvių: Radeikių km.

Sutvirtinimo sakramento data: nežinoma
Sutvirtinimo sakramento vieta: nežinoma
Sutvirtinimo sakramento vardas: nežinoma


Mirimas

Mirties data: 1992 ruduo (?)
Mirties vieta: Radeikių km.
Palaidojimo vieta: Spitrėnų kapinės


Vaikai


Gyvenimo istorijos

Krikštyjimai:

Mokymosi įstaigos:

Raštingumas/kalbos:

Darbovietės:

Gimimo metrikų ištrauka šaltinis nurodomas: 4/X-29 Nr.208-1022