„Atgimimas“ apie šiuolaikinę žiniasklaidą

Atgimimas, Nr.1Kaip žinia, savaitraščiui „Atgimimas“ – jau 20-imt! Tikrai yra ką ir už ką sveikinti – nors finansiniu požiūriu ir populiarumu tai nėra labiausiai vertinama žiniasklaidos priemonė, tačiau dėl kokybės mažai kas galėtų varžytis.

Ta proga redakcija klausė, ką šiandieną manome apie Lietuvos žiniasklaidą, kodėl jos trūksta?

Aš nebūtinai sutikčiau, jog Lietuvoje trūksta kokybiškos spaudos. Manyčiau, jos yra pakankamai – tiesiog nemaža tos kokybiškos spaudos dalis yra ne lietuvių kalba. Žinoma, dėl kalbos barjerų su ja gali susipažinti mažai piliečių, ypač aiškios problemos vyresnio amžiaus žmonėms. Read More

Kokybiškos žiniasklaidos ženklas

PulitzerPraėjusią savaitę Dainius Radzevičius priminė, jog Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse numatyta įsteigti specialų Garbės žymenį garbingai dirbančiai žiniasklaidai. Iki šiol jis niekam neteiktas ir Etikos komisija jo net nepatvirtinusi ir neįsteigusi.

Prieš keletą mėnesių vykusiame posėdyje Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos nariai abejojo, ar iš viso verta tokį žymenį įsteigti, nes tai gali įnešti daugiau sumaišties negu naudos. Nuspręsta pasiūlyti visiems Komisijos nariams pagalvoti apie tai ir pateikti savo argumentuotus pasiūlymus. Kitaip tariant, klausimas paliktas numarinimui …

Kaip ir surašiau Dainiui, manau, jog nereikia klausti „ar reikia“. Turime svarstyti, „kaip greičiau tai įgyvendinti“. Mano siūlymas: Read More

Forume kalbėsime apie žiniasklaidą ir etiką

08 04 21, DPI, žiniasklaida ir etikaŠiandien Demokratinės politikos institutas ir Dešinioji koalicija „Vardan Lietuvos“ organizuoja forumą „Sąžiningos žiniasklaidos vardan“. Kartu su Kęstučiu Grinium bandysim kalbėti apie žiniasklaidą ir etiką. Man teko vietos situacija (pranešimo skaidrės), kolega kalbės apie platesnius vandenis.

Neišvengiamai kai kurie aspektai kartosis, ką buvau sakęs „Transparency International“ seminare beveik prieš metus apie neskaidrią žiniasklaidą.

Pagrindinė mano pranešimo tezė – žiniasklaidoje etikos pažeidimai daromi tyčia arba dėl neatsargumo. Tyčiniai pažeidimai tiesiogiai susiję su propagandos poreikais (pagal Noam Chomsky modelį) – finansavimu, informacijos šaltinių valdymu ar nuosavybės santykiais. Netyčiniai pažeidimai – dėl įvairių Lietuvos ydų. Ir vienus, ir kitus galima neutralizuoti suteikiant tiek savireguliacijos, tiek valstybinėms institucijoms REALIAS sankcijas. Pavyzdžiui, administracines baudas apibrėžiant ne absoliučiomis sumomis, bet procentais nuo apyvartos, skatinant aktyviau piliečius gintis nuo žiniasklaidos šmeižto, privatumo pažeidimų ir pan.