Jaunimo gretos – įžvalgos Lietuvos politikams

Parašyti apie jaunimą paskatino tai, kad pats esu to jaunimo, turinčio daugiau nei 20, bet mažiau nei 30 metų, atstovas. Ieškantys objektyvumo jo tikrai neras, tai grynai subjektyvios nuasmenintos patirtys, sukauptos stebint savo draugų, pažįstamų ir visiškai nesusijusių žmonių vertinimus. Požiūris „iš šalies“ į mūsų kartą (gimusią ir pirmuosius metus augusią besibaigiančio „socializmo“ sąlygomis) yra […]

Read More

Viešoji erdvė – metai po apkaltos

Šiandien sukanka lygiai metai, kai Seimo nariai slaptu balsavimu pripažino, kad anuometinis prezidentas Rolandas Paksas pagal tris apkaltos punktus šiukščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją. Paskelbus to balsavimo rezultatus prezidento įgaliojimai nutrūko ir kartu prasidėjo naujas laikotarpis Lietuvos istorijoje. Praėjo vieni metai, todėl anuomet užimtos prezidento patarėjo ryšiams su visuomene pareigos leidžia ir kartu įpareigoja pakomentuoti, […]

Read More

Kodėl reikia privatizuoti Migracijos departamentą?

Anot šiuolaikinių biurokratų rojaus Europos Komisijos, Lietuva jau sukūrė pusę elektroninės valdžios paslaugų. Nors galima sutikti, kad formaliai šaliai skirtas 59 proc. „užbaigtumo“ reitingas kažką rodo, tačiau realybė dažniau atsimuša į skaudžias ir beviltiškas patirtis. Dar pačiame elektroninės valdžios priešaušryje – 1999 ar 2000 metais, buvo teigiama, kad bene lengviausia elektroninėje erdvėje teikti tas viešąsias […]

Read More

Žydų turto klausimas rodo mirusias LDK tradicijas

Bene ryžtingiausias nepriklausomos LDK šalininkas – lauko ir didysis etmonas Jonušas Radvila – be švediškosios Kėdainių sutarties, savo nuopelnų sąraše turi kuklią demokratiškos tikėjimo laisvės citatą: “Kaip mūsų protėviai nerado būdo išstumti arijonų religiją nepažeidus bajorų laisvių, taip ir aš esu linkęs jų pelus palikti Dievui”. Tačiau visiems “pripažįstantiems Šventosios Trejybės dogmą” kunigaikščio rūpesčiu 1648 […]

Read More