Kaip lošimų policininkai tinklaraščius tramdė

Lietuviški azartinių lošimų policininkai (Valstybinė lošimų priežiūros komisija) turi savotišką požiūrį į reklamą. Pavyzdžiui, specialistais besivadinantys sugeba save įtikinti, jog po Vilnių važinėjantys troleibusai, išdažyti lošimo namų (kazino) prekės ženklais ir spalvomis, yra tokiam verslui būtina pagalba – esą ji neskatina žmonių lošti. Tuo metu matematinę analizę primenantis pokerio lošėjo tinklaraštis dar neseniai policininkų mundurus į spintas paslėpusiems mūsų tarnams atrodo neleistinai reklamuojantis azartinius lošimus.

Verta priminti Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį: „Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Read More

interneto žodis teisės ir vartotojo požiūriu: saviraiška, įtikinėjimas, reklama

interneto žodis teisės ir vartotojų požiūriu Šiandien Seimo Europos informacijos biure vykusiame Nacionalinio vartotojų centro seminare skaičiau pranešimą „interneto žodis teisės ir vartotojų požiūriu“.

Skaidrių skaitymo pagalba:

 • JTVŽTD – Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija;
 • EŽTPLK – Eurpos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenvija;
 • VIĮ – Visuomenės informavimo įstatymas;
 • IVIP – informacinės visuomenės informavimo priemonė;
 • LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė (interneto turinio kontrolės tvarka);
 • LRKT – Lietuvos Respulikos Konstitucinis Teismas („kavkazcenter“ byla);
 • „istorijos draudimo“ įstatymai – nacizmo, nacionalsocializmo, holokausto neigimo idėjų draudimai;
 • PPiPKFbFK – Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas;
 • NVO – nevyriausybinės organizacijos;
 • [7 skaidrės schema] kuo didesnė interesų konflikto komunikacijoje grėsmė, tuo teisių (saviraiškos) mažiau (arba kitaip tariant, daugiau pareigų);
 • [8 skaidrė] vartotojai pasitiki vartotojų kuriamu turiniu;
 • [9 skaidrė] „Omnitel“ atstovybėje „Second Life“ pasaulyje taip pat taikomi Reklamos, Konkurencijos įstatymo draudimai (klaidinanti reklama, neleistina lyginamoji reklama) – bendrovė negalėtų lyginti savo konkurentų kainų;
 • [10 skaidrė] piliečių žiniasklaidai Reklamos įstatymas netaikomas tol, kol tai nėra finansiniu paskatinimu vykdomas įtikinėjimas. Jeigu (kai) qemm pradės lyginti brendžius ir girti už pinigus „Soberano“, į teismą kreiptis bus galima.