Kodėl reikia privatizuoti Migracijos departamentą?

Anot šiuolaikinių biurokratų rojaus Europos Komisijos, Lietuva jau sukūrė pusę elektroninės valdžios paslaugų. Nors galima sutikti, kad formaliai šaliai skirtas 59 proc. „užbaigtumo“ reitingas kažką rodo, tačiau realybė dažniau atsimuša į skaudžias ir beviltiškas patirtis. Dar pačiame elektroninės valdžios priešaušryje – 1999 ar 2000 metais, buvo teigiama, kad bene lengviausia elektroninėje erdvėje teikti tas viešąsias […]

Read More

Žydų turto klausimas rodo mirusias LDK tradicijas

Bene ryžtingiausias nepriklausomos LDK šalininkas – lauko ir didysis etmonas Jonušas Radvila – be švediškosios Kėdainių sutarties, savo nuopelnų sąraše turi kuklią demokratiškos tikėjimo laisvės citatą: “Kaip mūsų protėviai nerado būdo išstumti arijonų religiją nepažeidus bajorų laisvių, taip ir aš esu linkęs jų pelus palikti Dievui”. Tačiau visiems “pripažįstantiems Šventosios Trejybės dogmą” kunigaikščio rūpesčiu 1648 […]

Read More

JAV ėjimas žirgu – atkurti Žečpospolitą

  Pastaruoju metu išgirdome tai, ką iki šiol galima buvo tik nuspėti – JAV siekia atkurti Žečpospolitą. Nors formaliai tai pasakyta “įvertinant Lietuvos vaidmenį vystant demokratiją Ukrainoje, Baltarusijoje ir Užkaukazės valstybėse”, tačiau akivaizdu, kad platesnio masto žaidime regiono lyderių vaidmuo, kaip ir viduramžiais, vėl tenka Lenkijai ir Lietuvai. Žečpospolita šiandienos sąlygomis būtų idealus saugiklis, ribojantis […]

Read More

Rusijos pensininkai ieško oranžinių drabužių

Kapstymasis po KGB archyvus ir kelionės į Maskvą rūpesčiai Lietuvoje sumažino bent kiek į užsienius pasižiūrinčių politikų akiratį. “Vietinių prūdų” ekspertai, aprimę naujose ministerijose, įdėmiai seka galimybes apmokestinti visokį turtą, kokį apsukresni piliečiai tegali susikurti. Tuo metu didžiausio mūsų kaimyno Rusijos Federacijos viduje vyksta bene pirmasis realus pilietinės visuomenės judėjimas. Sausį Rusijos vyriausybė pradėjo įgyvendinti […]

Read More